CAMPANYA DE RADIO

Actualitat

Durant Maig i Juny estarem realitzant una campanya publicitària de radio en les emissores Cadena 100 i Cadena dial.

Es realitzaran falques i mencions dels nostres productes als principals programes de les emissores.

A Maheso, seguimr apostant per les accions especials, siguin en televisió, ràdio o col·laborant en esdeveniments.